full screen background image

Na základě dotazů uvádíme: Námi distribuovaný program PEPS je produktem firmy Camtek GmbH DE. Tato společnost v roce 2009 odkoupila zdrojový kód programu PEPS od Camtek Ltd a intenzivně pracuje na jeho vývoji. Současně distribuovaná verze V8 je kompletně produktem Camtek GmbH a nemá nic společného s produktem VISI PEPS-Wire.

2D Obrábění plechu

Exelence a účinnost – téměř bezobslužně.

Děrování/stříhání a 2-osé řezání laserem, plazmou a vodním paprskem

Tyto výkonné PEPS moduly pro 2D obrábění plechu se vyznačují efektivní tvorbou NC programu a velmi vysokou úrovní automatizace. Po importu CAD souborů lze díky funkci Nesting plně automaticky umísťovat geometrii na plech a zajistit tak optimální využití materiálu. Integrovaný PEPS systém Expert vytváří obrábění zcela automaticky, na základě předem stanovených parametrů technologií. PEPS umožňuje vytvářet NC programy a simulace obrábění pro stroje od různých výrobců včetně správy úloh. Díky možnosti nastavení priorit je možné vyrábět potřebné části jako první a to i přes použití funkce plné automatizace.

Skupinové a náhodné umisťování geometrií

Skupinové umisťování geometrií na plech umožňuje použití plné nebo polo-automatizace. Poloautomatizace obsahuje mnoho funkcí podporujících interaktivní umisťování. Plná automatizace umisťuje geometrie na plech v závislosti na různých parametrech, jako jsou výstupní velikosti plechů, vzdálenosti mezi jednotlivými geometriemi, rotace, úhly a další. Pro účel maximálního využití materiálu je možné použít takzvané doplňkové geometrie vkládané do volných ploch mezi ostatní geometrie.

2D Obrábění plechu