full screen background image

Na základě dotazů uvádíme: Námi distribuovaný program PEPS je produktem firmy Camtek GmbH DE. Tato společnost v roce 2009 odkoupila zdrojový kód programu PEPS od Camtek Ltd a intenzivně pracuje na jeho vývoji. Současně distribuovaná verze V8 je kompletně produktem Camtek GmbH a nemá nic společného s produktem VISI PEPS-Wire.

Broušení profilů

  •   Broušení profilů děr
  •   Strategie pro hrubování a dokončování
  •   Hluboké a podélné hrubovací cykly
  •   Broušení profilů s automatickým výpočtem polohy C-osy a posuvu
  •   Plně automatický výpočet 3D simulace a polohování C-osy bez kolizí (volitelně v kombinaci se SolidCut CAD)
  •   Posunutí počátku
  •   Vícenásobné upínání

 

Broušení profilů