full screen background image

Na základě dotazů uvádíme: Námi distribuovaný program PEPS je produktem firmy Camtek GmbH DE. Tato společnost v roce 2009 odkoupila zdrojový kód programu PEPS od Camtek Ltd a intenzivně pracuje na jeho vývoji. Současně distribuovaná verze V8 je kompletně produktem Camtek GmbH a nemá nic společného s produktem VISI PEPS-Wire.

CAMMAN 5.0

Správa výkresů, NC programů a CAD dat.

CAMMAN je výkonný systém pro správu NC programů a CAD dat obsahující SAP a ERP rozhraní.Usnadňuje přístup k existujícím datům a umožňuje zadávání velkého množství dodatečných informací jako například číslo výkresu, číslo zakázky, číslo projektu, číslo verze, zákazník, komentář, datum, programátor, stroj a uvolnění programu do DNC systému. Výběr souborů je podporován integrovaným grafickým prohlížečem. Díky správě programů sdílí centrální databázi jak konstrukce a programátor, tak i obsluha stroje. Vyloučí se tak možnost záměny a zdroje chyb. Individuální přizpůsobení a napojení na již existující databáze lze pomocí CAMMAN realizovat s nízkými náklady.

CAMMAN 5.0