full screen background image

Na základě dotazů uvádíme: Námi distribuovaný program PEPS je produktem firmy Camtek GmbH DE. Tato společnost v roce 2009 odkoupila zdrojový kód programu PEPS od Camtek Ltd a intenzivně pracuje na jeho vývoji. Současně distribuovaná verze V8 je kompletně produktem Camtek GmbH a nemá nic společného s produktem VISI PEPS-Wire.

Modul pro ozubená kola

Modul pro ozubená kola je používán pro výpočet evolventních ozubených kol. Vložením posunutí profilu, míry přes válečky nebo zuby, jako i poloměru hlavové a patní kružnice, může být evolventa kdykoli změněna.

Modul pro ozubená kola poskytuje všechna data a parametry pro obrábění a kontrolu ozubených kol.

Modul pro ozubená kola