full screen background image

Na základě dotazů uvádíme: Námi distribuovaný program PEPS je produktem firmy Camtek GmbH DE. Tato společnost v roce 2009 odkoupila zdrojový kód programu PEPS od Camtek Ltd a intenzivně pracuje na jeho vývoji. Současně distribuovaná verze V8 je kompletně produktem Camtek GmbH a nemá nic společného s produktem VISI PEPS-Wire.

SOLIDELECTRODE

Modul SolidElectrode se používá pro vytváření elektrod a stejně tak pro simulaci obrábění s kontrolou kolizí. Ve spojení s příslušným postprocesorem umožňuje vytvářet NC programy pro EDM hloubičky.

  •   Odvozování a archivace 3D geometrie elektrod
  •   Modifikace geometrie elektrody
  •   Přiřazení geometrie tělesa držáku elektrody
  •   Archivace polotovarů elektrod
  •   Automatická tvorba měřícího rámce se zaměřovací plochou
  •   Uložení elektrody do databáze CAMMAN včetně přídavných informací jako pozice, hloubka, identifikační číslo elektrody, zmenšení, míry, jméno programu, označení hrubovací/dokončovací elektrody, jakož i libovolných dodatečných informací
  •   Automatická tvorba grafického seřizovacího listu

SOLIDELECTRODE