full screen background image

Na základě dotazů uvádíme: Námi distribuovaný program PEPS je produktem firmy Camtek GmbH DE. Tato společnost v roce 2009 odkoupila zdrojový kód programu PEPS od Camtek Ltd a intenzivně pracuje na jeho vývoji. Současně distribuovaná verze V8 je kompletně produktem Camtek GmbH a nemá nic společného s produktem VISI PEPS-Wire.

ROZŠIŘUJÍCÍ MODULY

Optimalizace ve všech oblastech použití

Zadržení odpadu - brzdy

Modul pro zadržení odpadu automaticky vytváří značky v řezných deskách; tyto značky předchází přilnutí obráběné části (vytvořené během stříhacího procesu) k razníku a tím k poškození řezného nástroje.

Obrábění fazetky

Projekce pod úhlem umožňuje obrábění proměnných referenčních výšek. Díky tomu může být vytvořena z obrobku obvodová fazetka. PEPS vypočítá zúženou sekci a ta již nemusí být zahrnuta v konstrukci 3D modelu.

Řízení rotačních os

PEPS nabízí funkce pro řízení rotačních os a díky tomu může provádět víceosé obrábění. Tím je schopen bez omezení obrábět složité obrobky.

  •   maximální úhel úkosu
  •   maximální přesnost
  •   maximální povrchová kvalita
  •   obrobení na jedno upnutí

Bezodpadové kapsování 4-osým řezem

Modul pro kapsování 4-osým řezem umožňuje bezodpadově obrábět přímkové plochy. Výrazně se tak snižují náklady na programování a obrábění může probíhat prakticky bez monitorování.

Částečné kapsování

Částečné kapsování se používá pro kombinaci hrubování a kapsování. To zabraňuje vzniku odpadávajícího materiálu a umožňuje bezobslužný a nerušený výrobní proces.

Manipulace s poloměry

Toto makro upravuje poloměry obsažené v geometrii pro zvýšení přesnosti mezi razníkem a matricí.

Částečné obrábění figury

Částečné obrábění figury slouží k obrábění části geometrie s rozdílnou požadovanou kvalitou.

Soustružnický modul

Soustružnický modul vypočítává geometrii potřebnou pro drátové řezání profilu soustružnických nožů v závislosti na úhlu řezu a čelního a bočního úhlu soustružnického nože.

Obrábění true contour

Používá se pro výrobu průmyslových diamantů (PCD). Možnost automatického vnoření. Obrábění dané plochy se provádí bez korekce rádiusu.

Rozšiřující moduly