full screen background image

Na základě dotazů uvádíme: Námi distribuovaný program PEPS je produktem firmy Camtek GmbH DE. Tato společnost v roce 2009 odkoupila zdrojový kód programu PEPS od Camtek Ltd a intenzivně pracuje na jeho vývoji. Současně distribuovaná verze V8 je kompletně produktem Camtek GmbH a nemá nic společného s produktem VISI PEPS-Wire.

WIRE-EXPERT 

PROGRAMOVÁNÍ VELMI SLOŽITÝCH DÍLŮ BĚHEM NĚKOLIKA SEKUND

S modulem Wire-Expert vše nechte na automatizaci. Automatické rozpoznávání ploch a jejich obrobení – v několika sekundách!

FUNKCE AUTOMATICKÉHO ROZEZNÁNÍ DRÁTEM OBROBITELNÝCH PLOCH

Wire-Expert v importovaných 3D modelech hledá drátem obrobitelné plochy. V souladu s tím je možné nechat zkoumat celý obrobek nebo jen ručně vybrané geometrické tvary, plochy nebo hrany.

AUTOMATICKÉ VYTVÁŘENÍ OBRÁBĚNÍ

Obráběcí návrh bude vytvořen pro rozpoznané plochy. Uživatel má možnost ručně přiřadit stávající funkce obrábění, nebo použít automatické přiřazení pomocí rozpoznání barev. Automaticky vytvořené plochy pro obrábění lze upravit, rozšířit a optimalizovat bez omezení. Návrhy obrábění jsou vytvářeny pro rozpoznané funkce. Uživatel má možnost ručně načíst předem definované schéma obrábění nebo ho nechat přiřadit automaticky dle barev. Automaticky vytvořené funkce mohou být později modifikovány, rozšiřovány a optimalizovány bez jakýchkoli omezení.

WIRE-EXPERT