full screen background image

Na základě dotazů uvádíme: Námi distribuovaný program PEPS je produktem firmy Camtek GmbH DE. Tato společnost v roce 2009 odkoupila zdrojový kód programu PEPS od Camtek Ltd a intenzivně pracuje na jeho vývoji. Současně distribuovaná verze V8 je kompletně produktem Camtek GmbH a nemá nic společného s produktem VISI PEPS-Wire.

2.5D FRÉZOVÁNÍ

Jednoduché & intuitivní.

Obrábění z více stran

Jednoduché programování pro obráběcí stroje se 4. a 5. osou. V kombinaci s modulem MILL-Expert se počátky umístí automaticky.

Obrábění více součástí

Tato funkce umožňuje rychlé programování více obrobků s rozdílnými počátky. Čímž je součást naprogramována pouze jednou a může být později duplikována. Součásti jsou obráběny s optimalizací obrobku nebo výměnou nástroje.

Databáze nástrojů

 •   Databáze nástrojů obsahuje jak kompletní informace o nástrojích, tak geometrie nástrojů a nástrojových držáků
 •   ID číslo
 •   Výpočet řezných podmínek závislých na materiálu
 •   Automatická aktualizace řezných podmínek závislá na změně materiálu
 •   Možnost uložení nastavení revolveru
 •   Rozhraní pro externí databáze nástrojů jako jsou Zoller, Walter TDM a Datos

Hrubovací strategie

 •   Zbytkové hrubování
 •   Optimalizace kontury
 •   Hloubkové hrubování
 •   Frézování kapes otevřených nebo uzavřených s libovolným počtem ostrovů
 •   Strategie najetí: kolmo, po rampě, po spirále nebo dle obrysu
 •   Výpočet úkosu, případně libovolného profilu se zaoblením nahoře i na dně, na kapsách i ostrovech

Dokončovací strategie

 •   Rozsáhlé varianty korekcí rádiusů
 •   Dokončování kontury s optimalizovaným najetím a vyjetím, s nebo bez korekce poloměru nástroje
 •   Najetí a vyjetí s přesahem
 •   Výpočet konstantního úkosu, horního a dolního rádiusu nebo jakéhokoli profilu
 •   Automatické zbytkové obrábění
 •   Frézování úkosu
 •   Frézování s projekcí na kouli, válci nebo nakloněné rovině
 •   Ruční frézování a najíždění
 •   Čtyřosé frézování
 •   Gravírování různých druh písma (TrueType fonty), lineární, kruhové, vystouplé ů ů nebo utopené, včetně vybrání rohů
 •   Změna technologie během obrábění kontury
 •   Obousměrné obrábění (sousledné, nesousledné)

2.5D frézování