full screen background image

Na základě dotazů uvádíme: Námi distribuovaný program PEPS je produktem firmy Camtek GmbH DE. Tato společnost v roce 2009 odkoupila zdrojový kód programu PEPS od Camtek Ltd a intenzivně pracuje na jeho vývoji. Současně distribuovaná verze V8 je kompletně produktem Camtek GmbH a nemá nic společného s produktem VISI PEPS-Wire.

MILL-EXPERT

Automatické rozpoznávání ploch v PEPS Frézovacím Modulu

Plocha je rozpoznána z 3D CAD dat, která jsou načtena z přímého rozhraní nebo neutrálních formátů například STEP a Parasolid.

Výhodné je, že celý program bude hotov velmi rychle a pohodlně v důsledku kombinace obráběcích metod. Díky integrovanému rozpoznávání barev, je možné jednoduše rozdělit obráběné plochy.

Automatické vytvoření obráběcích ploch

Volně definované vlastnosti obrábění jsou automaticky přiřazovány k rozpoznaným geometriím. Přidělení shodným řezným schématům je založeno na geometrii a/nebo barvě vlastnosti. Dráhy nástroje a posloupnost nástroje jsou optimalizovány a čas potřebný k obrábění je stejěn jako počet výměn nástroje minimalizován. Pokud je to nutné, tak mohou být automaticky vytvořená obrábění kdykoli modifikována bez jakýchkoli omezení.

Automatické rozpoznávání ploch

Modul MILL-Expert automaticky rozpozná vlastnosti všech vrtání, kontur, otevřených a uzavřených kapes. Počátek se k příslušné obráběcí operaci přiřadí automaticky.