full screen background image

Na základě dotazů uvádíme: Námi distribuovaný program PEPS je produktem firmy Camtek GmbH DE. Tato společnost v roce 2009 odkoupila zdrojový kód programu PEPS od Camtek Ltd a intenzivně pracuje na jeho vývoji. Současně distribuovaná verze V8 je kompletně produktem Camtek GmbH a nemá nic společného s produktem VISI PEPS-Wire.

SIMULACE KNEMATIKY STROJE

PEPS simulace kinematiky stroje umožňuje v oblasti frézování vysoce kvalitní zobrazení obrábění. Díky kompletnímu zobrazení pracovního prostoru mohou být obráběcí procesy simulovány, kontrolovány případné kolize a optimalizovány již během tvorby programu. Doba běhu stroje je výrazně zvýšena a případným drahým kolizím je zabráněno. Navíc je možné si simulaci uložit, což je výhodné pro spuštění v počítačích, na kterých se PEPS nenachází.

  •   Simulace více os v reálném čase
  •   Vysoce kvalitní 3D zobrazení obsahující odebírání materiálu
  •   Bez ztráty kvality ani během přibližování
  •   Vysoká rychlost simulace
  •   Rychlá simulace bez zobrazení nástroje
  •   Barevně zobrazený zbytkový materiál
  •   Barevně zobrazené poškozené části
  •   Axiální kontrola omezení
  •   Mnoho funkcí analýzy drah nástroje

Simulace kinematiky stroje