full screen background image

Na základě dotazů uvádíme: Námi distribuovaný program PEPS je produktem firmy Camtek GmbH DE. Tato společnost v roce 2009 odkoupila zdrojový kód programu PEPS od Camtek Ltd a intenzivně pracuje na jeho vývoji. Současně distribuovaná verze V8 je kompletně produktem Camtek GmbH a nemá nic společného s produktem VISI PEPS-Wire.

VÍCEOSÉ SOUSTRUŽENÍ

  •   vícekanálové programování
  •   výstup cyklu stroje
  •   simulace kinematiky stroje
  •   kontrola kolizí
  •   kontrola času obrábění

Integrace frézovacího modulu do soustružnického spolu s plně integrovanou simulací kinematiky stroje vede k perfektnímu řešení pro programování soustružnických a frézovacích strojů. Díky kompletnímu zobrazenípracovního prostoru stroje jsou obráběcí procesy simulovány a optimalizovány v reálném čase. Aby nedocházelo k chybám vstupních dat, je možné kontrolovat aktuální stav části kdykoliv během simulace.

2-50 osé soustružení