full screen background image

Na základě dotazů uvádíme: Námi distribuovaný program PEPS je produktem firmy Camtek GmbH DE. Tato společnost v roce 2009 odkoupila zdrojový kód programu PEPS od Camtek Ltd a intenzivně pracuje na jeho vývoji. Současně distribuovaná verze V8 je kompletně produktem Camtek GmbH a nemá nic společného s produktem VISI PEPS-Wire.

HLAVNÍ FUNKCE - ROZŠÍŘENÍ

Vícekanálové programování & simulace kinematiky stroje

Obrábění pomocí hlavního vřetena a protivřetena, hrubování dvěma nástroji najednou, automatická synchronizace a kontrola kolizí pomocí integrované 3D simulace kinematiky stroje.

Výstup strojních časů

Obráběcí strategie jako jsou podélné soustružení, čelní a další, jsou doplněny výstupy strojních cyklů pro hrubování, vrtání, řezání závitů, zapichování a drážkování, které výrazně zkracují NC programy a zjednodušují pozdější optimalizaci.

Změna technologie v jednotlivých sekcích geometrie

Peps soustružnický modul nabízí možnost modifikovat technologii v jednotlivých sekcích geometrie. Lze změnit například posuv, otáčky nebo vložit některé z M nebo G kódů.

Varianty programování pro podobné části

Varianty programování pro podobné části jsou používány pro automatickou tvorbu geometrie a obráběcích funkcí.

Výroba přesných rozměrů bez změny geometrie

Jmenovitý rozměr tolerance se počítá pomocí ISO; CAD model není změněn.

Měření skutečného stavu

Každá část může být změřena v jakémkoli okamžiku během simulace kinematiky stroje.

Výpočet času

Výpočty časů jsou exportovány do Excelu tak, že každý nástroj se nachází na zvláštní stránce a obsahuje hlavní, rychlé a neproduktivní časy.

Hlavní funkce