full screen background image

Na základě dotazů uvádíme: Námi distribuovaný program PEPS je produktem firmy Camtek GmbH DE. Tato společnost v roce 2009 odkoupila zdrojový kód programu PEPS od Camtek Ltd a intenzivně pracuje na jeho vývoji. Současně distribuovaná verze V8 je kompletně produktem Camtek GmbH a nemá nic společného s produktem VISI PEPS-Wire.

SOUSTRUŽENÍ

V úzké spolupráci s významnými výrobci CNC strojů byl vyvinut modul PEPS Frézování, který je neustále přizpůsobován nejnovějším funkcím strojů.

  •   VÍCEKANÁLOVÉ OBRÁBĚNÍ
  •   ​VÝSTUP CYKLU STROJE
  •   SIMULACE KINEMATIKY STROJE
  •   KONTROLA KOLIZÍ
  •   VÝPOČET ČASU OBRÁBĚNÍ

Integrace frézovacího modulu do soustružnického spolu s plně integrovanou simulací kinematiky stroje vede k perfektnímu řešení pro programování soustružnických a frézovacích strojů. Díky kompletnímu zobrazení pracovního prostoru stroje jsou obráběcí procesy simulovány a optimalizovány v reálném čase.
Aby nedocházelo k chybám vstupních dat, je možné kontrolovat aktuální stav části kdykoli během simulace.

Pro další informace zvolte požadovanou podkategorii v menu..

Soustružení