full screen background image

Na základě dotazů uvádíme: Námi distribuovaný program PEPS je produktem firmy Camtek GmbH DE. Tato společnost v roce 2009 odkoupila zdrojový kód programu PEPS od Camtek Ltd a intenzivně pracuje na jeho vývoji. Současně distribuovaná verze V8 je kompletně produktem Camtek GmbH a nemá nic společného s produktem VISI PEPS-Wire.

Výročí 30 let firmy


Tímto bychom chtěli poděkovat všem zákazníkům a spolupracovníkům za dosavadní přízeň a těšíme se na další spolupráci v nádcházejících letech.